Ettevõtte
põhitegevusalad

Peale põhitegevuse ehitame spordirajatisi. Samuti oleme peatöövõtjaks keskkonnaehitustel.

Teedeehitamine

01

Teedeehituse peatöövõtt

AS TREF Nord teostab teedeehitust peatöövõtu korras üle Eesti. Oleme võimelised peatöövõtu korras läbi viima nii suuremaid, kui ka väiksemaid teedeehituse projekte.

02

Asfaltbetooni paigaldamine

AS Tref Nord teostab igas mahus asfaltbetoonkatte paigaldustöid üle Eesti. Meil tegutseb hooajal viis asfalteerimisbrigaadi, mistõttu saame alati kliendile soovidest lähtuvalt asfalteerimistöid teostada, vajadusel nii nädalavahetusel, kui ka öösel. Meie jaoks ei ole ükski objekt liiga väike ega liiga suur.

03

Kaeve & täitetööd

Teostame laias valikus pinnase, – kaeve- ja täitetöid üle Eesti.

04

Liiv- & killustikaluste ehitus

Rajame kliendi soovidele vastavalt meie professionaalse meeskonna kaasabil teekatenditele optimaalsed ja tugevad aluskonstruktsioonid.

01

Stabiliseeritud aluste ehitus

Rajame kõiki liike stabiliseeritud aluseid üle Eesti. Aluste stabiliseerimine on vajalik eelkõige raskeliiklusest tuleneva koormuse jaotamiseks aluspinnasele.

02

Teede ja platside ehitus

Teostame igas mahus Teede ja platside ehitustöid üle Eesti. Meie kogenud teedeehitusinsenerid leiavad optimaalse lahenduse vastavalt kliendi soovidele, kehtivatele normidele ja heale ehitustavale. Meie jaoks ei ole ükski objekt liiga väike ega liiga suur.

03

Asfaltkatete freesimine

Teostame freesimistöid üle Eesti 0,5 – 2 meetri laiuste freesidega.

Teedeehitusmaterjalide tootmine

LISAINFO KIRJELDUS SIIA! The increasing complexity of construction projects creates the need for design professionals trained in all phases of the project's life-cycle and develop an appreciation of the building as an advanced technological system requiring close integration of many sub-systems and their individual components, including sustainability. Building engineering is an emerging discipline that attempts to meet this new challenge.

01

Asfaltsegude tootmine ja müük

Valmistame vastavalt Eestis kehtivatele standarditele asfaltbetoonsegusid Tallinnas ja Pärnus.

02

Raudbetoonelementide tootmine

Valmistame nii lihtsaid, kui ka keerukamaid raudbetoon elemente meie tootmisbaasis Lagedi tee 30, Rae vald.

03

Ehitusliiva tootmine ja müük Tammemäe IV liivakarjääris Saku vallas

Kaevandame sertifitseeritud ehitusliiva Tammemäe IV liivakarjääris Saku vallas.

Muud tegevusalad

LISAINFO KIRJELDUS SIIA! The increasing complexity of construction projects creates the need for design professionals trained in all phases of the project's life-cycle and develop an appreciation of the building as an advanced technological system requiring close integration of many sub-systems and their individual components, including sustainability. Building engineering is an emerging discipline that attempts to meet this new challenge.

01

Sildade projekteerimine ja ehitus

Ehitame sildasid, tunneleid ning muid infraehitusega seonduvaid konstruktsioone ja rajatisi üle Eesti.

02

Teede, platside – ja sildade hoole

Teostame nii suvist, kui ka talvist hoolet. Omame teede, platside- ja sildade hoolde valdkonnas pikaajalist kogemust. Talviseks hooldeks kasutame vajadusel kloriidide puistet.

03

Spordirajatiste ja keskkonnaehitused

Peale põhitegevuse ehitame ka spordirajatisi. Samuti oleme peatöövõtjaks keskkonnaehitustel.