Image description. Image description.

AS TREF Nord

Aktsiaselts TREF Nord asutati 1997. aastal. Esimene ärinimi oli AS Baltifalt ja teedeehitusettevõte teostas peamiselt asfalteerimistöid. Alates 2011. aastast kuulub teedeehitusettevõte AS TREF konsolideerimisgruppi ja peale Osaühing TREF Nordiga ühinemist on kasutusel meie uus ärinimi Aktsiaselts TREF Nord. Peale põhitegevuse ehitame spordirajatisi. Samuti oleme peatöövõtjaks keskkonnaehitustel. Seoses teedeehituse sessoonsusega on töötajate arv ettevõttes muutuv. Ettevõtte aasta keskmine töötajate arv on 75 inimest, kellest kaks kolmandiku töötab Tallinna ja üks kolmandik Pärnu osakonnas. Aktsiaselts TREF Nord on Eesti Taristuehituse Liidu liige.

Meie eesmärk on pakkuda kestvaid, säästlikke ja nutikaid lahendusi

Hindame oma töötajates väärtusi, mis suunavad enesetäiendusele, koostööle ja tulemuslikkusele. Püüame kõik igapäevaselt olla vastutus- ja asjatundlikud, tulemuslikud, leidlikud. Hoolime tööohutusest ja töötajate õigustest. Oleme saavutanud oma töökorralduses ja kvaliteedis taseme, mida on hinnatud mitmete sertifikaatidega.

Tehnoloogia

AS TREF Nord kasutab kõiki tänapäevaseid töövahendeid ja töömeetodeid, mis on vajalikud kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks.

Keskkond

Keskkonnasäästlike ehitustehnoloogiate ja -materjalide rakendamine.

Säästlik

Keskkonna saastamise ärahoidmiseks toimub keskkonnaohtudest tulenevate riskide ning mõjude pidev jälgimine ja analüüsimine.

Vabad
töökohad

Vaata pakkumisi

Hindame oma töötajates väärtusi, mis suunavad enesetäiendusele, koostööle ja tulemuslikkusele. Püüame kõik igapäevaselt olla vastutus- ja asjatundlikud, tulemuslikud, leidlikud. Hoolime tööohutusest ja töötajate õigustest. Oleme saavutanud oma töökorralduses ja kvaliteedis taseme, mida on hinnatud mitmete sertifikaatidega.

TREFNord video

Tootmisbaasid Rae vallas, Harjumaal ja Pärnus

Meie 2019. aasta müügitulu oli ca 25 miljonit eurot, 2020. aasta müügitulu oli ca 24,75 miljonit eurot ja 2021. aasta müügitulu oli ca 32 miljonit eurot. Alates AS TREF konsolideerimisgruppi kuulumisest oleme teeninud kasumit.

Asfalditehas

Toodame vastavalt Eestis kehtivatele standarditele asfaltbetoonsegusid Tallinnas ja Pärnus.

TREFNord video

Betoon elemendid

Valmistame nii lihtsaid, kui ka keerukamaid raudbetoon elemente meie tootmisbaasis Lagedi tee 30, Veneküla, Rae vald.

Liiva karjäär

Ehitusliiva tootmine ja müük Tammemäe IV liivakarjääris Saku vallas

Asfaldi tootmine

Ca 200 000 t aastas

Projekte

200+